Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2021 – 2026) và hội nghị khoa học toàn quốc năm 2021 - hội y học giới tính Việt Nam


Ngày 23/01/2022, Đại hội Đại biểu Toàn quốc nhiệm kỳ III (2021 – 2026) và Hội nghị khoa học toàn quốc năm 2021 của Hội Y học Giới tính Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội thành công tốt đẹp.

Hội Y học giới tính Việt Nam là một hội còn khá non trẻ so với các hội nghề nghiệp khác trong toàn quốc. Tuy nhiên, sau hai nhiệm kỳ hoạt động, Hội cũng đã đạt được một số thành quả nhất định thông qua tổ chức được các hội nghị toàn quốc, là diễn đàn khoa học trao đổi và cập nhật các nghiên cứu sức khoẻ sinh sản và tình dục, phối hợp với nhiều hội thành viên để tổ chức các hoạt động liên quan, nhiều thành viên của Hội đã tham gia các Hội Y học giới tính trên thế giới, nhiều nghiên cứu và ứng dụng liên quan đến lĩnh lực Y học giới tính đã được thực hiện… Qua đó, vai trò và vị thế của Hội ngày càng được nâng cao.

PGS.TS.BS. Lê Minh Tâm – Giám đốc Trung tâm Nội tiết sinh sản và Vô sinh, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế đã tham dự và báo cáo tại Hội nghị

Sau lời phát biểu khai mạc hội nghị của PGS.TS.BS.NGND Trần Quán Anh – nguyên Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam. Đại hội cũng đã nghe báo cáo tổng kết và đánh giá hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua cũng như đã bầu ra một ban chấp hành mới gồm 41 thành viên. PGS.TS.BS. Lê Minh Tâm – Giám đốc Trung tâm Nội tiết sinh sản và Vô sinh, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế  vinh dự được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội phụ trách khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Với nhiều thành viên mới và trẻ, hy vọng trong nhiệm kỳ mới Hội sẽ có được những hoạt động nổi bật hơn. 

Ban chấp hành Hội Y học Giới tính nhiệm kỳ III

Vào buổi chiều cùng ngày, gần 300 đại biểu đã tham dự hội nghị khoa học qua hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến. Một số báo cáo chuyên ngành then chốt đã được trình bày tại hội nghị. 

Với các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, tin tưởng nhiệm kỳ III của Hội Y học giới tính Việt Nam sẽ đạt được những thành công nhằm khẳng định và nâng cao tầm quan trọng của lĩnh vực sức khoẻ sinh sản và tình dục.

Ảnh chụp Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội Y học giới tính nhiệm kỳ III

PGS.TS.TTUT Nguyễn Quang – Chủ tịch và PGS.TS.BS. Lê Minh Tâm - Phó chủ tịch Hội Y học Giới tính nhiệm kỳ III
Những bản tin khác:TRUNG TÂM NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ VÔ SINH

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
41 Nguyễn Huệ, TP Huế, Việt nam
0234.626.9696
0989.228.779
yhocsinhsan.hue@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI