Để gửi câu hỏi và nhận được các câu trả tư vấn từ chuyên gia HUECREI, bạn cần có tài khoản website
CHUYÊN GIA TRẢ LỜI: HUECREI

Chào em. Nếu đã gọi bình thường thì không cần thiết phải siêu âm noãn. Nếu hai vợ chồng mong trên 12 tháng mà vẫn không có thai tự nhiên thì đã là không bình thường. Em có thể đăng ký khám tại Trung tâm Nội tiết Sinh sản và Vô sinh - Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế để tìm nguyên nhân nếu có nhu cầu. Thân.TRUNG TÂM NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ VÔ SINH

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
41 Nguyễn Huệ, TP Huế, Việt nam
0234.626.9696
0989.228.779
yhocsinhsan.hue@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI