Để gửi câu hỏi và nhận được các câu trả tư vấn từ chuyên gia HUECREI, bạn cần có tài khoản website
CHUYÊN GIA TRẢ LỜI: HUECREI

Chào em, nếu em muốn biết chất lượng tinh trùng thì có thể đến BVDHYD để làm xét nghiệm tinh dịch đồ. Yêu cầu không xuất tinh từ 3-5 ngày trước khi kiểm tra. Giờ nhận mẫu buổi sáng từ 7h- 9h15, buổi chiều từ 13h30 – 14h15. Kết quả sẽ được trả vào cuối buổi. Thân.TRUNG TÂM NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ VÔ SINH

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
41 Nguyễn Huệ, TP Huế, Việt nam
0234.626.9696
0989.228.779
yhocsinhsan.hue@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI