HƠN CẢ MỘT LỜI CÁM ƠN

Chúng tôi trân trọng những tình cảm của các bạn đã gửi qua những bức thư. Hạnh phúc của các bạn là động lực của chúng tôi.
Các cảm nghĩ của các bạn xin gửi về email: info@huecrei.com.vn.
TT Nội tiết sinh sản và vô sinh

Bệnh viện Đại học Y Dược Huế
41 Nguyễn Huệ, TP Huế, Việt nam

Tel: (+84). 0234.626.9696
Email: huecrei@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI