HƠN CẢ MỘT LỜI CÁM ƠN

Chúng tôi trân trọng những tình cảm của các bạn đã gửi qua những bức thư. Hạnh phúc của các bạn là động lực của chúng tôi.
Các cảm nghĩ của các bạn xin gửi về email: info@huecrei.com.vn.
TRUNG TÂM NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ VÔ SINH

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
41 Nguyễn Huệ, TP Huế, Việt nam
0234.626.9696
0989.228.779
yhocsinhsan.hue@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI