Tinh dịch đồ

Bơm tinh trùng vào tử cung

Thụ tinh trong ống nghiệm

Vô sinh

U xơ cơ tử cung

Sẩy thai sớm liên tiếp

TRUNG TÂM NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ VÔ SINH

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
41 Nguyễn Huệ, TP Huế, Việt nam
0234.626.9696
0989.228.779
yhocsinhsan.hue@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI