Trong nhiều thập kỷ qua, cùng với sự hình thành, phát triển của lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, nhiều trung tâm hỗ trợ sinh sản đã được thành lập. Đi cùng với sự phát triển đó là nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực này.

Trung tâm Nội tiết sinh sản và Vô sinh, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế cũng không ngoại lệ. Kể từ khi thành lập vào năm 2003, bên cạnh nhiệm vụ điều trị thì nghiên cứu khoa học và đào tạo cũng là nhiệm vụ trọng yếu của trung tâm và luôn được quan tâm đầu tư.

Trung tâm có nhiều công trình khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong và ngoài nước. Trong vòng 3 năm từ 2018 đến 2021, có hơn 35 bài báo được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và hơn 42 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí nước ngoài có uy tín. Nhân sự trung tâm cũng đồng thời là chủ nhiệm của nhiều đề tài/dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ các cấp.

Năm 2021, Nhóm nghiên cứu của Trung tâm được công nhận là nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Huế với trưởng nhóm là PGS.TS.BS. Lê Minh Tâm – Giám đốc trung tâm. Nhóm hoạt động với các hướng nghiên cứu liên quan đến phương pháp chẩn đoán và điều trị mới những bệnh lý liên quan chức năng sinh sản và rối loạn tình dục ở người cũng như nghiên cứu giá trị và khả năng ứng dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại liên quan đến giao tử và phôi trong điều trị thụ tinh trong ống nghiệm ở người.

TRUNG TÂM NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ VÔ SINH

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
41 Nguyễn Huệ, TP Huế, Việt nam
0234.626.9696
0989.228.779
yhocsinhsan.hue@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI