2022


2021


2020 – 2021


2020 - 2021


2020


2019 - 2020


2018-2020


2018 - 2019


2017 - 2018


2016-2017


2016 – 2017


2016 - 2017


2014-2015


2013-2014


TRUNG TÂM NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ VÔ SINH

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
41 Nguyễn Huệ, TP Huế, Việt nam
0234.626.9696
0989.228.779
yhocsinhsan.hue@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI