DANH SÁCH VIDEO

Trung tâm Nội tiết sinh sản và Vô sinh - Người bạn đồng hành trên con đường trở thành bố mẹ

KỸ THUẬT THỤ TINH NHÂN TẠO | TRUNG TÂM NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ VÔ SINH

Giải Nhất STKT: VAI TRÒ XÉT NGHIỆM ĐỨT GÃY DNA TINH TRÙNG VỚI KHẢ NĂNG SINH SẢN NAM GIỚI HIÊM MUỘN

Quá trình hình thành và phát triển của phôi ghi lại bằng hệ thống Time-lapse

TRUNG TÂM NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ VÔ SINH

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
41 Nguyễn Huệ, TP Huế, Việt nam
0234.626.9696
0989.228.779
yhocsinhsan.hue@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI