Thư mời tham gia Hội nghị sản phụ khoa toàn quốc 2022

Là sự kiện khoa học được tổ chức hàng năm nhằm mục tiêu cập nhật, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật mới trong thực hành lâm sàng sản phụ khoa. Năm nay đặc biệt hơn là hội nghị sẽ có một phiên họp chuyên đề do Ban lãnh đạo Hiệp Hội Sản phụ khoa Châu Á và Châu Đại dương (AOFOG) mà VAGO là một thành viên chính thức, chịu trách nhiệm.
Ban chấp hành Hội Phụ...

THÔNG BÁO SỐ 1. HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC NĂM 2022 CỦA HỘI Y HỌC GIỚI TÍNH VIỆT NAM - [09/19/2022]
Ban tổ chức Hội nghị khoa học 2022 của Hội Y học Giới tính Việt Nam xin trân trọng thông báo nội dung chương trình Hội nghị khoa học năm 2022 sẽ được tổ chức như sauTHÔNG BÁO KHOÁ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC: DẬY THÌ - VỊ THÀNH NIÊN VÀ CÁC RỐI LOẠN - [05/17/2022]
Hội Y học giới tính Việt Nam thông báo Khoá đào tạo y khoa liên tụcKhoá đào tạo Y khoa liên tục (CME) về siêu âm tiền sản năm 2022 - [01/25/2022]
Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế thông báo tổ chức khoá đào tạo Y khoa liên tục (CME) về lĩnh vực siêu âm tiền sản năm 2022Thông báo Đại hội nhiệm kỳ III - Hội nghị khoa học Toàn quốc năm 2021 của Hội Y học giới tính - [01/15/2022]
Y học giới tính Việt Nam - Kế thừa và phát triểnTRUNG TÂM NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ VÔ SINH

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
41 Nguyễn Huệ, TP Huế, Việt nam
0234.626.9696
0989.228.779
yhocsinhsan.hue@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI