Để gửi câu hỏi và nhận được các câu trả tư vấn từ chuyên gia HUECREI, bạn cần có tài khoản website
CHUYÊN GIA TRẢ LỜI: HUECREI

Chào bạn, hiện tại ở Bệnh viện Đại học Y Dược Huế có Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh, chuyên khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn. Bạn có thể đến dăng ký khám tại toà nhà 51 Nguyễn Huệ - Bệnh viện Đại học Y Dược Huế.TRUNG TÂM NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ VÔ SINH

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
41 Nguyễn Huệ, TP Huế, Việt nam
0234.626.9696
0989.228.779
yhocsinhsan.hue@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI