Để gửi câu hỏi và nhận được các câu trả tư vấn từ chuyên gia HUECREI, bạn cần có tài khoản website
CHUYÊN GIA TRẢ LỜI: HUECREI

Chào em, chi phí điều trị chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm có thể thay đổi tùy từng cặp vợ chồng do nguyên nhân cần can thiệp khác nhau, đáp ứng với kích thích khác nhau dẫn đến liều thuốc sử dụng khác nhau, phác đồ khác nhau, các kỹ thuật hỗ trợ trong nuôi cấy và chuyển phôi, số phôi dư cần trữ lạnh, thuốc hỗ trợ sau chuyển phôi... Nói một cách cơ bản, sau khi đã có chỉ định làm thụ tinh trong ống nghiệm, việc khám tổng quát và chuyên khoa chuẩn bị cho việc điều trị dao động khoảng 6 - 7 triệu, kích thích buồng trứng người vợ trong chu kỳ điều trị dao động khoảng 30 - 40 triệu, chi phí chọc hút trứng, nuôi cấy phôi trong ống nghiệm, chuyển phôi, hỗ trợ phôi thoát màng, nuôi cấy hệ thống kín có theo dõi phôi liên tục (Time-Lapse), ... dao động từ 16-20 triệu. Tính chung chu kỳ điều trị TTTON dao động từ 60 - 70 triệu. Thân.TRUNG TÂM NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ VÔ SINH

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
41 Nguyễn Huệ, TP Huế, Việt nam
0234.626.9696
0989.228.779
yhocsinhsan.hue@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI