Để gửi câu hỏi và nhận được các câu trả tư vấn từ chuyên gia HUECREI, bạn cần có tài khoản website
CHUYÊN GIA TRẢ LỜI: HUECREI

Hiện nay bệnh viện có sàng lọc trước sinh bệnh thalassemia, khi đi thai phụ cần nhớ: - Đi cả hai vợ chồng - Đem theo tất cả các kết quả xét nghiệm đa từng làm trước đây có hoặc không có liên quan đến bệnh thalassemia - Nếu đã có con mắc bệnh: + Đem theo con nếu có thể + Đem theo tất cả các kết quả xét nghiệm ( và giấy ra viện nếu có) của con Thai phụ có thể liên hệ trước với Trung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh, Nhà C tầng 2, BV Đại học Y Dược Huế.TT Nội tiết sinh sản và vô sinh

Bệnh viện Đại học Y Dược Huế
41 Nguyễn Huệ, TP Huế, Việt nam

Tel: (+84). 0234.626.9696
Email: huecrei@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI